PxPixel

Vientiane's best brought to you

ສະບາຍດີປີໃຫມ່ລາວ!

ມີຄວາມສຸກກັບສ່ວນຫລຸດສູງສຸດ 35% ທຸກອໍເດີ້ທີ່ສັ່ງກັບ foodpanda ພາຍໃນເດືອນນີ້.
(ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ*)

Popular restaurants